Maseczki jednorazowe

Zadaniem maseczki jednorazowej jest stwarzanie fizycznej bariery pomiędzy użytkownikiem a potencjalnym zanieczyszczeniem.