Ochrona głowy i słuchu

Sprzęt zapewniający ochronę użytkownika przed hałasem.