Odzież Robocza

Odzież ochronna zabezpiecza użytkownika przed ryzykiem urazu podczas wykonywanej pracy.